Tyane Majhe Aayush Badalun Takale

Tyane Majh Purn Aayush Badalun Takale,
Aata Swata Badlun,
Majhya Aayushatun Nighun Gela…

Kitihi Bhandan Jhala Tari

Kitihi Bhandan Jhala Tari
Manat Kontahi Raag Na Thevta
Je Lagech Goad Hotat Na,
Tech Khare Life Partner Astat…

Sarvat Moth Vastav

Sarvat Moth Vastav..
Lok Tumchyavishayi Changale Aiklyavar
Sanshay Vyakt Kartat,
Parantu Vaait Aiklyavar Matra,
Lagech Vishwas Thevtat…

Navra Bayko Funny Joke Marathi

Samorchya Aapartmentmadhil
Ti Pach Minute Haat Halvat Hoti..
Mag Mi Pan Haat Kela,
Tevdhyat Baykone Pathit Rattha Dila,
Aani Mhanali Ti Khidkichi Kach Pustey…

Majhya Shant Basanyla Majhi Kamjori Samju Naka

Majhya Shant
Basanyla Majhi
Kamjori Samju Naka,
Mi Manatlya Manat
Lay Shivya Det
Asto…