Project Online: Khai thác công cụ quản trị Project dành cho Admin

Thông thường chúng ta quản trị Project thông qua Project Server Interface (PSI), tuy nhiên đứng ở góc độ Admin thì việc này không tiện và đôi khi còn làm chậm quá trình xử lý, quản trị hệ thống. Có nhiều cách để quản trị dự án nhanh hơn, có thể dùng power shell (tôi sẽ giới thiệu phần này trong các bài sau), có thể dùng các trình ứng dụng,..

Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với ProjToolV2 (nếu các bạn đã dùng qua Project 2007 hoặc 2010 chắc đã quen với ProjTool), trên bản V2 này cho phép truy vấn vào các nền Project mới nhất: Project 2016, Project Online. Xem thêm thông tin về ProjToolV2 tại đây: https://github.com/OfficeDev/O365-Project-Online-.Net-Samples

Sau khi tiến hành deploy ProjToolV2, lưu ý kiểm tra lại packet CSOM sau đã được cài đặt chưa, nếu chưa có packet này bạn sẽ không truy vấn vào Project Online được.

Tiến hành truy vấn vào Project như hình sau (cửa sổ này cho tùy chọn vào môi trường bạn muốn truy vấn là Project On-prem hay Project Online). Trong bài này tôi khai thác môi trường Project Online:

Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện màn hình quản trị Project như sau:

Từ đây chúng ta có thể truy vấn thông tin các dự án:

Thông tin tài nguyên của dự án:

Cho phép truy vấn vào các Custom Fields hay Lookup Tables do bạn tạo ra

Ngoài ra, ProjToolV2 còn cho phép CheckIn/Out các dự án hoặc tài nguyên cụ thể -> việc này rất hữu ích khi xử lý các Project ở trạng thái Pending.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu qua một số chức năng hỗ trợ quản trị Project  trên ProjToolV2 . Trong bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhanh Project từ đây.

Gửi bình luận tại đây