Hướng dẫn kích hoạt tùy chọn nhắc email cho tính năng Resource Engagement

Resource Engagement là tính năng mới nhất vừa được Microsoft nâng cấp thay thế cho tính năng Resource Plan trước đây. Tuy nhiên mới đây Project Online mới trang bị thêm 1 tùy chọn nhắc nhở cấp phát tài nguyên thông qua email – đây thực sự là một tùy chọn nhỏ nhưng rất hiệu quả, đặc biệt khi bạn phải quản lý một lượng lớn resource.

Để khai thác được toàn bộ tính năng trên, đầu tiên cần kích hoạt Email Notification

Sau khi kích hoạt, truy cập vào resource bạn sẽ thấy xuất hiện 1 icon mới: Request Reminders với 3 tùy chọn sau:

Bạn chọn các resource muốn áp dụng rồi chọn Subscribe to selected resources. Một thông báo cập nhật trạng thái như sau:

Bên cạnh đó, Project Online cho phép bạn tùy biến tần suất gửi email. Đây là các tùy biến mà bạn có thể áp dụng:

Việc nhắc email trên còn áp dụng ngay trên Resource Engagement mà bạn thực hiện

Gửi bình luận tại đây