Các thao tác đơn giản với Outlook Web App (Phần II)

Ở phần I, chúng tôi đã giới thiệu đến với các bạn cách xem email, xem lịch làm việc và thay đổi giao diện trên Outlook Web App. Trong phần bài tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn tính năng cài đặt chữ ký trên Outlook Web App.

>> Các thao tác đơn giản với Outlook Web App (Phần I)

Cài Đặt Tự Động Thêm Chữ Ký Cho Email

Một trong những chức năng Office 365 làm việc thay bạn đó là tự động thêm chữ ký vào email. Phần cài đặt chữ ký tự động rất hữu ích khi bạn không muốn nhập thông tin liên lạc của mình ở cuối mỗi email. Bạn có thể tùy chỉnh để chữ ký được tự động thêm vào hoặc bạn chọn chữ ký cho những tin nhắn cụ thể riêng.

–       Đăng nhập Office 365, chọn Mail.

–       Chọn Setting > Options.

–       Chọn Mail > Layout > Email signature.

–       Nhập chữ ký của bạn.

–       Chọn Automatically include my signature on new messages I compose, tự động thêm chữ ký khi soạn mail mới.

–       Chọn Automatically include my signature on messages I forward or reply to, tự động thêm chữ ký khi trả lời mail hoặc chuyển tiếp email.

–       Nhấn Save.

Cài Đặt Tin Nhắn Tự Động Trả Lời

Bạn có thể cài đặt những câu trả lời tự động để cho mọi người biết bạn không thể trả lời tin nhắn. Bạn có thể chỉnh khoảng thời gian cho tin nhắn trả lời tự động của mình, ngay cả những tin nhắn dành riêng cho những nhóm khác nhau.

–       Đăng nhập vào Office 365, chọn Mail.

–       Chọn Settings > Automatic replies.

–       Ở trang automatic replies, chọn Send automatic replies.

–       Để chọn khoảng thời gian tin nhắn tự động được gửi, chọn Send replies only during this time period. Sau đó chọn thời gian bắt đầu và kết thúc.

–       Nhập phần nội dung tin nhắn mà bạn muốn mọi người trong cùng cơ quan, công ty của bạn nhận được khi họ gửi mail cho bạn.

–       Kéo xuống phần bên dưới, bạn sẽ nhập phần tin nhắn cho người gửi ngoài cơ quan, công ty. Với các tùy chọn:

o   Send replies only to senders in my Contact list: Chỉ gửi cho những ai nằm trong danh bạ của bạn.

o   Send automatic replies to all external senders: Tự động gửi cho tất cả những ai bên ngoài cơ quan, công ty của bạn.

–       Sau đó nhấn OK để lưu lại cài đặt.

Lưu ý: Khi có người gửi mail cho bạn trong suốt thời gian tin nhắn trả lời tự động được cài đặt, họ sẽ nhận được tin nhắn bạn vừa tạo ra bên trên.

 

Hết phần 2 (còn tiếp…)

Gửi bình luận tại đây