Các thao tác đơn giản với Outlook Web App (Phần I)

Với Office 365, bạn có thể dễ dàng truy cập email và lịch làm việc của bạn ở mọi nơi như trên máy tính, máy tính bảng, hoặc điện thoại. Để xem email hoặc lịch làm việc trên máy tính, bạn có thể sư dụng Outlook hoặc Outlook Web App. Để xem email hoặc lịch làm việc trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng Outlook Web App hoặc một ứng dụng tương tự (ví dụ như ứng dụng email và lịch làm việc).

–       Outlook là một ứng dụng được cài đặt trên máy tính.

–       Outlook Web App là phiên bản của Outlook dùng trên trình duyệt. Với phiên bản này, bạn có thể truy cập bằng internet trên bất kì thiết bị nào.

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung chủ yếu vào các tác vụ bạn có thể thực hiện trên Outlook Web App.

Xem Email

 Với Office 365, bạn có thể xem email trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

–       Trên máy tính, sử dụng Outlook.

–       Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, sử dụng một ứng dụng phù hợp.

–       Hơn hết trên bất kì thiết bị nào, bạn có thể truy cập email trên trình duyệt sử dụng Outlook Web App.

Để xem mail trên trình duyệt, sử dụng Outlook Web App với các bước đơn giản sau:

  1. Mở trình duyệt và vào trang http://portal.office.com
  2. Chọn Mail.

 

  1. Khi chọn vào từng tin nhắn, bạn có thể xem nội dung ở phía bên phải màn hình.

 

Xem Lịch Làm Việc

Ngoài công dụng chính là email, Outlook còn cung cấp một bộ lịch mà bạn có thể sử dụng để lên thời gian biểu các buổi họp và cuộc hẹn của mình. Lịch làm việc của bạn sẽ được cập nhật thường xuyên trên tất cả các thiết bị bạn đang sử dụng Office 365.

Để truy cập lịch làm việc trên trình duyệt sử dụng Outlook Web App, bạn thực hiện các thao tác sau:

–       Đăng nhập vào Office 365, chọn Calendar.

–       Để thay đổi cách xem lịch như từ ngày sang tuần, chọn day, work week, week hoặc month ở góc phải màn hình calendar.

 

Thay Đổi Theme

Bạn có thể thay đổi theme của Office 365 rất dễ dàng. Chỉ cần chọn màu sắc và họa tiết, bạn đã có thể thay đổi Office 365 theo phong cách của riêng mình.

–       Đăng nhập Office 365, chọn Setting > Change theme.

 

–       Chọn theme bạn yêu thích và nhấn OK.

 

Lưu ý: Việc thay đổi theme trong Office 365 không làm thay đổi theme bạn sử dụng trong Outlook được cài đặt trên máy của bạn.

Hết phần 1 (Còn tiếp …)

Gửi bình luận tại đây