Tạo chữ ký email trên Outlook Web App Office 365

Ngày nay việc sử dụng email trở nên rất quen thuộc và cần thiết trong công việc của bạn. Một trong những điều thể hiện phong cách chuyên nghiệp của bạn là chữ ký email – phần cung cấp thông tin liên lạc, vị trí và công ty của bạn.

Trong bài hôm nay, Dung giới thiệu với các bạn cách tạo và thêm một chữ ký vào email của bạn trong Office 365.

 

Tạo chữ ký email

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook Web App.

Bước 2: Trên thanh bar, chọn Mail.

Bước 3: Trên thanh bar, chọn Setting  > Options.

Bước 4: Trong panel Options, chọn Mail > Layout > Email signature.

Bước 5: Trong Email signature, phần text box, nhập chữ ký bạn muốn sử dụng. Sử dụng phần toolbar format để thay đổi định dạng cho chữ ký.

Bước 6: Nếu bạn muốn chữ ký của bạn hiển thị ở bên dưới tất cả các email gửi đi, bao gồm reply và forward, chọn Automatically include my signature on messages I send.

Nếu bạn không muốn option này, bạn có thể thêm chữ ký vào bất kỳ tin nhắn một cách thủ công ở phần tiếp theo.

Bước 7: Nhấn Save.

 

Thêm chữ ký vào email mới bằng cách thủ công

Nếu bạn vừa tạo một chữ ký, nhưng không chọn cài đặt để thêm chữ kỹ vào tất cả các loại email gửi đi, bạn có thể thêm vào một email bất kỳ với cách thủ công sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook Web App.

Bước 2: Trên thanh bar, chọn Mail.

Bước 3: Nhấn new email  để tạo mới một email. Email mới được mở ra trong phần pane reading.

Bước 4: Ở phần trên cùng của email, chọn menu … > Insert signature.

Chữ ký của bạn sẽ xuất hiện tương tự như hình bên dưới.

 

Gửi bình luận tại đây