Làm quen với Microsoft OneNote 2016 (Phần II)

Ở phần I, Dung đã giới thiệu đến với các bạn notebook và ghi chú, thì ở phần II này, Dung giới thiệu đến với các bạn cách thêm link, tập tin và hình ảnh vào một trang.

>> Làm quen với Microsoft OneNote 2016 (Phần I)

Thêm links

Khi bạn đánh một đoạn văn bản mà OneNote nhận dạng như một đường link, OneNote sẽ tự động định dạng như một đường link. Ví dụ nếu bạn nhập http://office365vn.net vào trong OneNote, OneNote sẽ chuyển thành một đường link. Khi click vào đường link này, nó sẽ trang web trên trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có thể tự thêm link vào trong phần ghi chú của bạn (bao gồm cả chữ, hình ảnh, và đến những trang khác, và section trong notebooks của bạn) với các bước như sau”

Bước 1: Chọn đoạn chữ hoặc hình ảnh bạn muốn thêm link.

Bước 2: Click Insert > Link.

Bước 3: Trong hộp thoại Link, nhập URL của đường link vào phần Address, sau đó click OK.

 

Thêm file vào notes

OneNote có thể giữ tất cả thông tin của bạn về các chủ đề hoặc dự án lại với nhau trong cùng một nơi – bao gồm những bản copy của các tài liệu và tập tin liên quan.

Bước 1: Trong note, chọn trang bạn muốn thêm tập tin hoặc tài liệu vào.

Bước 2: Click Insert > File Attachment.

Bước 3: Trong hộp thoại Choose a file or a set of file to insert, chọn một hoặc nhiều tập tin và click Insert.

Những tập tin đã được thêm vào hiển thị như một icon trên page. Khi bạn double-click vào, tập tin sẽ được mở lên.

Lưu ý: Những tập tin thêm vào chỉ là bản copy. OneNote không tự động cập nhật những bản copy nếu tập tin gốc thay đổi.

 

Thêm hình ảnh

Bạn có thể thêm ảnh chụp màn hình, hình chụp, hình scan, và tất cả các loại hình ảnh vào note của bạn.

Bước 1: Trong bất kì trang nào, chọn nơi bạn muốn thêm hình vào.

Bước 2: Click Insert, và sau đó theo một trong các bước sau:

–          Click Screen Clipping để chụp một phần màn hình máy tính của bạn và thêm vào note như một hình.

–          Click Picture để thêm một file hình được lưu trên máy, network hoặc ổ đĩa khác, cũng như trong USB.

–          Click Online Picture để tìm và thêm hình từ trang Search hình ảnh của Bing, OneDrive của bạn hoặc một trang web nào đó.

 

Gửi bình luận tại đây