Chia sẻ document hoặc folder trên office 365 (Phần IV)

Ở các phần trước, Dung đã giới thiệu với các bạn cách chia sẻ document hoặc folder với những người cùng nhóm hoặc công ty của bạn, và cả những người bên ngoài công ty của bạn. Trong phần này, Dung sẽ giới thiệu với các bạn cách để mọi người có thể tìm được document mà mình đã chia sẻ cũng như cách ngừng chia sẻ.

>> Chia sẻ sites hoặc documents trên Office 365 (Phần I)

>> Chia sẻ sites hoặc documents trên Office 365 (Phần II)

>> Chia sẻ document hoặc folder trên Office 365 (Phần III)

Làm cách nào để mọi người có thể tìm document bạn đã chia sẻ với everyone?

Người khác có thể tìm những document bạn đã chia sẻ với tất cả mọi người với những cách sau:

–          Cách 1: Mở bằng link bạn gửi cho họ trực tiếp trong email.

Bạn có thể tìm đường link của document đó trong phần thông tin của document.

Copypaste đường link này vào email gửi cho người bạn muốn thông báo.

–          Cách 2: Họ có thể sử dụng khung Search trong OneDrive for Business.

Ví dụ: Dung search từ khóa “share documents” để tìm tất cả các tài liệu liên quan đã được chia sẻ trong nhóm của Dung.

Xem những ai bạn đang chia sẻ document

  1. Chọn menu More (…) bên cạnh document bạn muốn xem.

Tên những người đang được bạn chia sẻ document sẽ xuất hiện trong menu More.

  1. Nếu bạn chia sẻ với rất nhiều người, chọn More để xem tất cả các tên.

Lưu ý: Nếu library có column Sharing, bạn có thể chọn icon hình người để mở phần thông tin Share.

Ngừng chia sẻ document hoặc folder

Để thay đổi document hoặc folder về trạng thái private, bạn có thể ngừng chia sẻ document đó với cách sau.

  1. Chọn icon hình người bên cạnh document hoặc folder để mở phần thông tin Share.

  1. Trong khung Shared With, chọn Can view hoặc Can edit bên cạnh người bạn muốn ngừng chia sẻ, và chọn Stop sharing.

  1. Nhấn Save changes để lưu lại thay đổi.

Gửi bình luận tại đây