Lấy data từ một data feed trong Power Pivot

Mặc dù bạn có thể import data từ Excel, nhưng sử dụng Power Pivot để import thì nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bạn có thể filter data mà bạn vừa import, bỏ column không cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng query builder hoặc query command để chỉnh sửa data. Trong bài hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách lấy data từ một data feed trong Power Pivot.

Data feed là dòng dữ liệu XML được tạo ra từ một data source online và được stream tới một tài liệu hoặc chương trình đích. Bạn có thể import một data feed từ nhiều data source khác nhau một cách trực tiếp vào Data Model bằng cách sử dụng Table Import Wizard trong add-in Power Pivot.

Bước 1: Bắt đầu với data feed OData và kiểm tra bạn có quyền truy cập data feed này không. Bạn không thể import một RSS feed.

Mở cửa sổ Power Pivot. Bạn có thể xem lại bài Thêm Relationship Sử Dụng Diagram View Trong Power Pivot.

Bước 2: Trong cửa sổ Power Pivot, click Home > Get External Data > From Data Service > From Odata Data Feed. Cửa sổ Table Import wizard sẽ xuất hiện.

Bước 3: Nhập tên cho feed bạn đang truy cập vào. Nếu bạn import nhiều feeds hoặc data sources, sử dụng tên cho phần kết nối có thể giúp bạn nhớ cách sử dụng kết nối.

Bước 4: Nhập địa chỉ URL cho data feed. Nguồn data feed có thể là:

–       Một document XML chứa feed. Ví dụ: URL bên dưới trỏ tới một feed trên trang Open Govement Data Initiative: http://ogdi.cloudapp.net/v1/dc/banklocations/

–       Một document .atomsvc có một hoặc nhiều feed. Một document .atomsvc trỏ tới một service hoặc application cung cấp một hoặc nhiều feed. Mỗi feed được chỉ định như một đơn giản query trả về tập kết quả.

–       Bạn có thể chỉ định một địa chỉ URL đến một document .atomsvc trên một web server hoặc bạn có thể mở file từ một folder trên máy tính của bạn.

Ở đây tôi lấy ví dụ lấy data feeds từ Microsoft Azure Marketplace. Cách lấy data feed từ Microsoft Azure Marketplace như sau:

–       Vào trang Azure DataMarket. Đăng nhập bằng account Windows Live của bạn.

–       Nếu là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào đây, bạn phải điền các thông tin tài khoản và tạo một account để bạn sử dụng khi import hoặc export vào Excel.

–       Click Data.

–       Dưới phần Price, click Free để có được danh sách những data source được miễn phí.

–       Click vào 1 data source. Hầu hết các data sources đều bao gồm 1 bản free, bạn sẽ cần phải đăng ký để sử dụng nó. Click vào link để đăng ký.

–       Trong trang thông báo đăng ký thành công, click vào EXPLORE THIS DATASET để hiển thị chi tiết data source mà bạn vừa đăng ký.

–       Copy địa chỉ trang web của feed ở bên dưới phần URL for current exposed query.

–       Quay trở lại màn hình Power Pivot để nhập URL này vào.

Bước 5: Nhập địa chỉ URL cho data feed trong ô Data Feed Url. Bạn để ý sẽ thấy phần Friendly connection name cũng được thay đổi. Đặt lại tên cho Data Feed nếu bạn muốn.

Bước 6: Click Test Connection để kiểm tra feed có thể sử dụng. Mặt khác, bạn có thể click Advanced để confirm Base URL hoặc Service Document URL chứa câu query hoặc service document để cung cấp feed.

Bước 7: Click Next để tiếp tục import.

Bước 8: Trong trang Select Tables and Views, trong field Friendly Name, thay Data Feed Content bằng tên bạn muốn để định dạng table sẽ chứa data này sau khi imported.

Bước 9: Click Preview and Filter để review data và thay đổi colum. Bạn không thể giới hạn số dòng được import trong data feed nhưng có thể remove các column bằng cách xóa check box. Click OK.

Bước 10: Click Finish.

Bước 11: Sau khi đã import xong, click Close để kết thúc import.

Trở lại cửa sổ Power Pivot, bạn sẽ thấy data feed được import vào sheet cuối cùng trong Power Pivot như hình bên dưới.

Giờ thì bạn đã có thể sử dụng data vừa import như các phần khác trong file data của bạn rồi nhé. Chúc bạn thành công.

Gửi bình luận tại đây