Ẩn column trong Power Pivot

Ở phần bài viết Tạo hierarchy trong Power Pivot, các bạn đã tạo một hierarchy Product Categories và thay thế vào DimProduct, nên bạn không cần đến DimProductCategory hoặc DimProductSubcategory trong PivotTable Fields list nữa. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách ẩn các table và column không liên quan đang nằm trong PivotTable Fields list. Bằng cách ẩn table và column, bạn có thể cải thiện được phần reporting mà không làm ảnh hưởng đến data relationship và các công thức tính toán

Bạn có thể ẩn các column riêng lẻ, theo nhóm hoặc toàn bộ table. Tên table và column bị làm mờ đi trong model để báo hiệu cho người dùng biết nó đang bị ẩn nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy trong Data View nên bạn vẫn có thể sử dụng các column này.

Bước 1: Trong Power Pivot, chọn Data View trên thanh ribbon.

Bước 2: Click chuột phải vào sheet DimProductSubcategory ở phần các tab bên dưới. Sau đó chọn Hide from Clients Tools.

Bước 3: Làm tương tự như vậy với sheet ProductCategories.

Bước 4: Mở DimProduct. Sau đó click chuột phải vào những column sau:

–       ProductKey

–       ProductLable

–       ProductSubcategory

Bước 5: Nhấn Hide from Client Tools.

Bước 6: Chọn nhiều column liền nhau. Nhấn và giữ Shift + chọn ClassID đến cuối ProductSubcategory. Click chuột phải và ẩn những column này đi.

Bước 7: Làm tương tự đối với các table còn lại. bỏ ID, keys và những chi tiết bạn sẽ không sử dụng trong report.

Sau khi đã hoàn tất, bạn quay trở lại Excel, chọn Sheet1. Bạn sẽ thấy PivotTable Fields list sẽ khác với ban đầu. Số lượng table giảm và DimProduct chỉ có những item bạn sử dụng để phân tích.

Gửi bình luận tại đây