Tạo trang quản lý số lượng hàng trên SharePoint 2013

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng một custom list và tạo một app quản lý số lượng hàng trong kho. App quản lý số lượng hàng được nhập vào kho. App sẽ lưu các thông tin của sản phẩm: tên hàng, nhà phân phối, giá nhập, kiểm kê (có/không). Thủ kho sẽ xem được số lượng nhập kho trong ngày, hàng chưa kiểm kê và xem hàng theo từng nhà phân phối. Để tạo app bạn làm các bước như sau:

Tạo app quản lý số lượng hàng trong kho

Bước 1: Nhấn chọn Site contents. Sau đó nhấn Add an app và chọn Custom list.

Bước 2: Nhập tên Inventory Management và nhấn Create.

Thêm custom list vào phần Quick Launch trên home page

Bước 1: Chọn Inventory Management > List > List Settings.

Bước 2: Chọn List name, description and navigation trong phần General Settings.

Bước 3: Chọn Yes cho phần Display this list on the Quick Launch?

Bước 4: Nhấn Save.

Tạo columns

Bước 1: Nhấn chọn Create column trong trang Settings.

Bước 2: Nhập tên column Product. Chọn kiểu là Single line of text. Sau đó nhấn OK.

Tương tự như vậy, bạn tạo các columns:

–       Supplier: Chọn Single line of text.

–       Price: Chọn Currency.

–       Recipient: Chọn Person or Group. Column này sẽ load các user trong Office 365 của bạn vào.

–       Stocktaking: Chọn Yes/No và chọn Default value là No.

Sau khi tạo xong, bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới.

Thêm một product vào Inventory Management

Bước 1: Mở list Inventory Management.

Bước 2: Nhấn chọn new item. Sau đó nhập các thông tin vào form và nhấn Save.

Ẩn cột title không cần sử dụng đến

Bước 1: Nhấn vào List > List settings. Nhấn chọn Title ở phần Column.

Bước 2: Chọn No cho phần Require that this column contains information. Sau đó nhấn OK.

Bước 3: Vào phần Advanced settings. Chọn Yes cho phần Allow management of content types và nhấn OK.

Bước 4: Nhấn vào link Item ở phần Content Types.

Bước 5: Chọn Title. Chọn Hidden (Will not appear in forms) và nhấn OK.

Bước 6: Nhấn vào list Inventory Management. Chọn thẻ List > Modify view.

Bước 7: Bỏ chọn check ở column Title. Sau đó nhấn OK.

Bước 8: Sau khi ẩn column title xong, bạn quay về list Inventory Management để kiểm tra kết quả.

Tạo view

Bước 1: Chọn thẻ List > Create view > chọn Standard View.

Bước 2: Tạo view Today’s product receipts:

–       Nhập tên view là Today’s product receipts.

–       Trong phần Filter, chọn Show items only when the following is true.

–       Chọn điều kiện filter để hiển thị kết quả là: Create is equal to [TODAY]

–       Nhấn OK.

Bước 3: Sau khi SharePoint load về lại list Inventory Management, bạn chọn view vừa mới được tạo để kiểm tra kết quả.

Tương tự như các bước 1 đến bước 3, bạn thêm vào view Un-Stocktaking.

Bước 4: Chọn thẻ List > Create view > Standard view.

Bước 5: Tạo view Un-Stocktaking:

–       Nhập tên view Un-Stocktaking.

–       Set điều kiện để hiển thị kết quả khi column Stocktaking is not equal to Yes.

–       Sau đó nhấn OK.

Thêm view Un-Stocktaking vào trang home page

Bước 1: Chọn trang home. Chọn Remove this để bỏ phẩn Get started.

Bước 2: Page > Edit. Chọn vị trí cho web part.

Bước 3: Chọn thẻ Insert > Web part. Chọn Inventory Management part. Sau đó nhấn ADD.

Bước 4: Chọn Edit Web Part.

Bước 5: Chọn Un-Stocktaking trong phần Selected View và nhấn OK trong phần thông báo.

Bước 6: Mở phần Appearance, chọn None cho Chrome Type. Sau đó nhấn OK.

Bước 7: Nhấn Save và view Un-Stocktaking được hiển thị trên home page.

Thêm view nhóm người nhận hàng

Bước 1: Chọn thẻ List > Create View > Standard View.

Bước 2: Nhập tên view Grouped per person received.

Bước 3: Trong phần Group by, chọn Recipient trong phần First group by the column. Sau đó nhấn OK.

Bước 4: Sau khi SharePoint load lại list Inventory Management, bạn sẽ thấy các item đã được nhóm lại theo từng Recipient như hình bên dưới.

Với demo này, bạn có thể tạo các app đơn giản quản lý với SharePoint. Chúc bạn đạt được kết quả thành công.

One thought on “Tạo trang quản lý số lượng hàng trên SharePoint 2013

 • 08/02/2015 at 12:52 am
  Permalink

  Cảm ơn bạn rất nhiều với những bài viết vô cùng giá trị.
  Mình càng đọc càng thấy hay.
  Mình muốn hỏi bạn thêm là muốn cộng, trừ giá trị theo hang ở một List như bạn quản lý hàng hóa thế này thì làm thế nào
  ví dụ:
  sản phẩm a trong kho là 5 xuất đi 2 còn 3
  sản phẩm b trong kho là 6 xuất đi 2 còn 4
  Vậy muổn tính tổng số hàng đã xuất là 3+4 = 7 thì làm thế nào
  Mong bạn giúp mình

  Reply
 • 08/02/2015 at 12:56 am
  Permalink

  Cảm ơn bạn rất nhiều với những hướng dẫn vô cùng giá trị.
  Tuy nhiên mình muốn nhờ bạn thêm một chút là hiện tại thì mình đã biết tính tổng các cột với nhau nhưng mình chịu không biết tính tổng theo hàng
  ví dụ:
  Tên hàng Kho Xuất Còn
  a 5 2 3
  b 4 2 2
  Vậy tổng số hàng đã xuất là 3 +2 thì mình không biết tính thế nào
  Mong bạn giúp mình

  Reply
 • Pingback: Tạo trang quản lý số lượng hàng trên SharePoint 2013 | Học lập trình sharepoint

Gửi bình luận tại đây