Giới thiệu sử dụng Content Type trên SharePoint 2013 Office 365

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các tạo một Content Types SharePoint 2013. Các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở SharePoint Designer 2013. Chọn Open site và nhập địa chỉ của public site. Nhập user và account để truy cập vào site.

Bước 2: Chọn Content Types ở góc trái Site Objects.

Bước 3: Chọn New Content Type trên thẻ CONTENT TYPES. Sau đó nhập tên content type bạn muốn tạo. Trong phần Select a parent content type, chọn Publishing Content Types, Page và tạo group mới như hình bên dưới. Sau đó nhấn OK.

Bước 4: Sau khi tạo Content Type thành công, bạn chọn content type vừa tạo xong. Nhấn vào link Content Type.

Bước 5: Chọn Administration Web Page trên thẻ CONTENT TYPE SETTINGS.

Bước 6: SharePoint Designer sẽ mở trang Content Type của bạn trên trang SharePoint. Tại trang này, bạn chọn Add from new site column để add column vào content type.

Bước 7: Nhập tên column và chọn kiểu dữ liệu cho column.

Bước 8: Trong phần Group, Put this site column into: bạn có thể chọn Group column mà bạn tạo hoặc column template của SharePoint. Sau đó nhấn OK.

Bước 9: Chọn Site Settings, chọn Design Manager.

Bước 10: Chọn Edit Page Layouts ở phần menu bên trái. Nhấn chọn Create a page layout.

Bước 11: Nhập trên page và chọn Content typeWeb Page. Nhấn OK.

Bước 12: Sau khi tạo thành công page layout. Chọn open menu của page vừa mới tạo, chọn Edit Properties.

Bước 13: Trong phần Associated Content Type, chọn Content Type Group mà bạn đã tạo ở bước 3. Nhấn Save.

Bước 14: Quay trở lại SharePoint Designer, bạn chọn Page Layout bên phần menu Navigations. Nhấn refesh để thấy được page layout vừa được tạo ở bước 13.

Bước 15: Click chọn vào page layout html.

Bước 16: Chọn Edit file để tùy chỉnh page layout này. Bạn có thể thêm phần snippets vào page.

Để thêm snippet vào bạn làm như sau:

Bước 17: Mở trang SharePoint, trong phần Designer Manager, bạn chọn Edit Page Layout. Sau đó click chọn page layout đã được thêm vào ở trên.

Bước 18: Chọn Snippets ở phần trên cùng bên phải.

Bước 19: Sau khi load snippets, bạn sẽ thấy phần column trong phần Previewmã HTML trong phần HTML Snippet. Nhấn Copy to Clipboard. Nhấn Allow access trong thông báo của trình duyệt.

Bước 20: Sau đó bạn quay trở lại SharePoint Desinger, và đặt đoạn snippet vào page layout ở chỗ nào bạn muốn đặt. Trong ví dụ này tôi sẽ đặt nó sau thẻ PlaceHolderMain. Bạn cũng có thể thêm style cho phần Snippet này.

Bước 21: Nhấn Save hoặc Ctrl+S.

Bước22: Quay trở lại trang SharePoint để public page layout vừa tạo. Chọn Site Settings > Master pages and page layouts. Chọn mũi tên bên cạnh page layout. Chọn Publish a Major Version.

Bước 23: Nhập comment và nhấn OK.

Bước 24: Để kiểm tra lại page layout, bạn chọn Site Settings > Designer Manager > Edit Page Layouts. Nhấn chọn page layout và xem phần snippets đã được thêm vào.

Bước 25: Chọn Change Preview Page > Create new để tạo page sử dụng page layout vừa được tạo.

Bước 26: Nhập tên page và nhấn Create.

Bước 27: Bạn sẽ thấy trong page Products đã được thêm vào column là Product Name. Nhập vào phần Product Name. Sau đó nhấn Save and Publish trên thẻ Page.

Sau khi save thành công, bạn sẽ thấy kết quả như hình bên dưới.

Như vậy, bạn đã có thể sử dụng Content Types với các thao tác đơn giản. Hãy chia sẻ với tôi cách bạn làm việc với Content Types. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.

Gửi bình luận tại đây