Giới thiệu cách đưa Twitter Timeline vào SharePoint 2013

Ngày nay, Twitter là mạng xã hội miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẫu tin nhỏ. Việc cập nhật Twitter timeline vào trang SharePoint của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng xem các mẫu tin theo từng widget. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đưa Twitter timeline vào SharePoint 2013 như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Twitter

Bước 2: Vào phần widget trong trang Setting. Trong phần này, bạn có thể thấy các timeline mà bạn đã cài đặt và có thể tạo mới timeline.

Bước 3: Click “Create New” để tạo một Widget.

Bước 4: Nhập các thông tin yêu cầu trong phần Timeline Source.

–          Username: là phần địa chỉ bạn muốn xem tweet của account.

–          Exclude replies: option loại trừ các câu trả lời của tweet vào timeline.

–          Auto-expand photos: option tự động mở rộng hình ảnh.

–          Height: Chiều cao mặc định cho phần Twitter timeline trên trang SharePoint của bạn.

–          Theme: Bạn có thể tùy chọn 2 màu thêm là Dark (tối) và Light (sáng).

–          Link color: Màu sắc của link. Default là màu xanh.

Bước 5: Nhấn Create Widget. Twitter sẽ generate đoạn mã HTML ở phần bên dưới.

Bước 6: Copy đoạn mã này và mở trang SharePoint của bạn.

Bước 7: Nhấn Page, chọn Edit.

Bước 8: Chọn thẻ InsertWeb Part.

Bước 9: Chọn Media and Content trong phần Categories. Sau đó chọn Script Editor và nhấn Add.

Bước 10: Chọn Script Editor Web Part vừa được add vào, chọn thẻ Web Part. Chọn Web Part Properties để nhập đoạn mã HTML Twitter timeline vào.

Bước 11: Nhấn EDIT SNIPPET. Sau khi xuất hiện trang nhập script, bạn paste đoạn mã HTML vào và nhấn Insert.

Bước 12: Nhấn Save trên thẻ Format Text bạn sẽ thấy Twitter timeline xuất hiện trên trang SharePoint của minh như hình bên dưới.

Ngoài ra bạn còn có thể tùy chỉnh thêm cho Twitter Timeline như:

–          Tùy chỉnh chiều cao và chiều rộng đoạn HTML:

<a class=”twitter-timeline” width=”300″ height=”500″ href=”https://twitter.com/SharePoint” data-widget-id=”463704546552713216″>Tweets by @SharePoint</a>

Chiều rộng tối thiểu là 180px và tối đa là 520px. Chiều cao tối thiểu là 200px.

–          Giới hạn số lượng Tweets: bạn có thể set giá trị từ 1 đến 20 Tweets với attribute là data-tweet-limit=”10″.

–          Theme: attribute data-theme=”light”

–          Border color: Bạn có thể thay đổi border color với attribute data-border-color=”#bbb000″.

–          Language: Bạn cũng có thể set ngôn ngữ với attribute lang.

<a class=”twitter-timeline” width=”300″ height=”500″ href=”https://twitter.com/SharePoint” data-widget-id=”463704546552713216″ data-theme=”light”data-border-color=”#bbb000″lang=”EN” data-tweet-limit=”10″>Tweets by @SharePoint</a>

–          Thay đổi tên hiển thị trong phần timeline:

<a class=”twitter-timeline” width=”300″ height=”500″ href=”https://twitter.com/SharePoint” data-widget-id=”463704546552713216″ data-theme=”light” data-border-color=”#bbb000″ lang=”EN” data-tweet-limit=”10″>Tweets by Microsoft SharePoint</a>

Chúc các bạn thành công.

Gửi bình luận tại đây