Tạo email alias cho Office 365 User

Bạn có cần nhiều địa chỉ email cho công ty của bạn mà không muốn trả tiền cho một user Office 365 mới không? Đây chính xác là phần bạn đang tìm kiếm. Tạo các địa chỉ email không bị giới hạn – từ tên_bạn@ tới sales@ hoặc support@ – tất cả sẽ chuyển trực tiếp đến inbox email chính của bạn bằng việc tạo email alias trong Microsoft Office 365. Ở bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách thêm địa chỉ email không bị giới hạn vào Office 365.

Bước 1: Vào Exchange ở phần Admin nằm góc phải màn hình.

Bước 2: Chọn Admin > Exchange.

Bước 3: Chọn mailboxuser mà bạn muốn tạo địa chỉ mail alias.

Bước 4: Nhấn edit để thêm thông tin cho user.

Bước 5: Chọn email address.

Bước 6: Nhấn vào nút add.

Bước 7: Nhập địa chỉ mail alias mà bạn muốn tạo cho user này. Địa chỉ mà bạn nhập vào ở đây sẽ chuyển mail vào mailbox user bạn đã chọn. Phần chức năng này rất hữu ích khi bạn muốn có một địa chỉ email như info@, support@ hoặc sale@ gửi về một user nào đó.

Bước 8: Nhấn Ok.

Bước 9: Sau khi nhấn Ok, bạn sẽ thấy email alias vừa được thêm vào xuất hiện trong list email address. Nhấn Save để hoàn tất công việc.

Để kiểm tra kết quả, bạn gửi mail đến địa chỉ alias bạn vừa tạo ra. Sau đó vào mailbox của user được dùng để check mail. Chúc bạn thành công.

Gửi bình luận tại đây