Sử dụng tính năng Append Data trong Power Query

Trong 2 phần bài viết về Power Query, tôi đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng và merge data từ folder. Hôm nay, tôi sẽ trình bày thêm một tính năng của Power Query đó là append data. Bạn có thể xem lại phần Làm quen với Power QuerySử dụng tính năng Merge Data trong Power Query để cài đặt và sử dụng Power Query.

Để append data bạn làm các bước như sau:

Bước 1: Bạn cần có một worksheet chứa data chính dùng để append.

Bước 2: Nhấn vào thẻ Power Query trên thanh ribbon. Trong Get External Data, chọn From File / From Excel.

Bước 3: Chọn file excel chứa data cần thêm vào. Và nhấn Open.

Bước 4: Chọn worksheet hiển thị bên góc phải màn hình. Nhấn vào Edit.

Bước 5: Bỏ hết dấu check ở phần Load Settings. Sau đó nhấn Use First Row As Headers và đặt tên cho query.

Bước 6: Nhấn Apply & Close.

Bước 7: Ở phần trước tôi đã có phần data được merge từ 2 bảng khác nhau. Tương tự như vậy tôi sẽ merge table Ministers với table LARS-FEB 1 lại với nhau.

Bước 8: Nhấn OK và đặt tên cho Query là Ministers – LARS. Bỏ chọn check ở phần Load Settings. Nhấn Apply & Close.

Bước 9: Tôi sẽ sử dụng query Ministers – Labour Resource kết hợp với phần query vừa được tạo ở trên để gom tất cả dữ liệu lại với nhau. Chọn query Ministers – Labour Resource, xuất hiện thẻ Query trên thanh ribbon, nhấn Append.

Bước 10: Trong hộp thoại Append, bạn chọn table chính (table Ministers – Labour Resource), và table dùng để append vào table chính. Ở đây tôi sẽ chọn table Ministers – LARS –merge. Sau đó nhấn OK.

Bước 11: Tại khung Query Editor, đặt tên cho query là Ministers –Labour –LARS – Append. Sau đó nhấn Apply & Close.

Bước 12: Sau khi hoàn tất, bạn kiểm tra kết quả, bạn có table được appened từ 2 table merge.

Ngoài cách lấy data từ folder hoặc excel, còn có nhiều loại data source có thể sử dụng Power Query. Bạn có thể lấy data từ databases:

Bạn có thể lấy data từ các file như CSV, XML, text file.

Bạn cũng có thể lấy data từ các data source khác như SharePoint List, Exchange, Facebook…

Và giờ bạn hãy chia sẻ những trải nghiệm của bạn với Power Query. Bạn có gặp khó khăn, trở ngại hay những kinh nghiệm khi sử dụng Power Query, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của bạn.

Gửi bình luận tại đây