Cộng đồng Office 365 cho các quản trị viên

Nhằm kết nối các quản trị viên, những chuyên gia Office 365, Microsoft vừa xây dựng một cộng đồng chạy trên sản phẩm Yammer. Đây là nơi mọi người có thể thảo luận, chia sẻ về các thủ thuật, định hướng, giải quyết các vấn đề liên quan đến kĩ thuật hoặc các chủ đề khác.

O365ITProNetwork_01

Click vào đây truy cập vào cộng đồng này. Nhập email và click Sign In. Nếu bạn được ban quản trị chấp nhận gia nhập cộng đồng, bạn sẽ nhận được email.

office365itpro-yammer-signup

Đón đọc các bài viết thủ thuật Office 365 trong thời gian tới tại Office365vn.net

Gửi bình luận tại đây