Tìm hiểu khái niệm Hosted SharePoint trên Office 365

Một trong các tính năng mới của SharePoint 2013 là các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, do đó có 3 mô hình hỗ trợ bạn làm điều này:

 • SharePoint-hosted
 • Autohosted
 • Provider-hosted

Mỗi mô hình có một đặc điểm ứng dụng cho từng loại ứng dụng khác nhau. Bạn có thể xem lại phần giới thiệu Provider-hosted SharePoint ở phần bài viết trước. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu về SharePoint-Hosted.

Cách đơn giản nhất để deploy app trong SharePoint 2013 là deploy kiểu SharePoint-Hosted. SharePoint-Hosted apps được tạo bởi mã client-side bao gồm các file HTML và JavaScript. Mô hình SharePoint-Hosted phù hợp với các ứng dụng nhỏ như list views, media apps, hoặc weather apps.

YÊU CẦU PHẦN MỀM

Để tạo SharePoint-Hosted app bạn cần phải có:

 • Visual Studio 2012
 • SharePoint Developer Tools
 • Account Office 365

Install Visual Studio 2012 như sau:

 • Nhấn vào file setup và thực hiện theo các hướng dẫn để install Visual Studio 2012.
 • Nếu sau khi cài đặt Visual Studio hoàn thành với một cảnh báo yêu cầu cài đặt Microsoft Web Deploy 3.0.

Bạn có thể download và install Web Deploy 3.0 tại http://www.iis.net/downloads/microsoft/web-deploy

 • Sau khi cài đặt xong Web Deloy, mở Visual Studio 2012.
 • Xuất hiện hộp thoại chọn môi trường cài đặt cho SharePoint: Chọn Visual C# Development Settings.

Install SharePoint Developer Tools: Nhấn Install và làm theo hướng dẫn.

Tạo account Office 365 tại link: http://office.microsoft.com/en-us/

Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng Office 365 Enterprise.

TẠO MỘT SHAREPOINT-HOSTED APP

Khi setup environment xong, bạn tạo SharePoint-Hosted theo các bước sau:

Bước 1: Mở Visual Studio, chọn File / New Project.

Bước 2: Trong hộp thoại New Project:

 • Chọn Templates / Visual C# / Office/SharePoint/ Apps

Chọn App for SharePoint 2013 và đặt tên, chọn thư mục lưu project.

Bước 3: Trong hộp thoại New App for SharePoint, nhập URL trang SharePoint Office 365 và chọn host là SharePoint-Hosted.

Bước 4: Nhấn Finish.

Bước 5: Sau khi Visual Studio tạo xong project, nhấp đôi chuột vào file AppManifeet.xml, nằm bên trong project SharePoint. Chọn thẻ Permission. Trong list Scope, chọn Web.

 • Trong list permission, chọn Read.

Bước 6: Nhấp đôi chọn file Default.aspx và thêm đoạn code vào PaceHolderMain:

<asp:Content ContentPlaceHolderID=”PlaceHolderMain” runat=”server”>

<script type=”text/javascript”>

function getCurrentTime() {

var currentTime = new Date();

$get(“timeDiv”).innerHTML = currentTime.toDateString();

}

</script>

<div id=”timeDiv”></div>

    <input type=”button” value=”View Time” onclick=”getCurrentTime();” />

</asp:Content>

Bước 7: Nhấn chuột phải vào project và nhấn Publish. Để mở thư mục lưu file build sau khi build, chọn Open output folder after successful packaging.

Bước 8: Nhấn Finish.

Bước 9: Copy đường dẫn thư mục chứa file .APP, đường dẫn này được dùng để upload file lên SharePoint Online.

Bước 10: Mở trang SharePoint Online (sử dụng template Developer Site), sau đó nhấn new app to deploy.

Bước 11: Trong hộp thoại Deploy App, nhấn Upload.

Bước 12: Nhấn browse và paste đường dẫn thư mục File name. Chọn file .app và nhấn Open.

Bước 13: Nhấn OK, sau đó nhấn Deploy.

Bước 14: Nhấn Trust It.

Bước 15: Sau khi app đã được deploy xong, app vừa tạo sẽ xuất hiện trong recent hoặc nhấn Site Contents để xem danh sách các ứng dụng của bạn.

Nhấn vào app và nhấn vào View Time.

Gửi bình luận tại đây