Sử dụng tính năng Merge Data trong Power Query

Ở phần bài viết Làm quen với Power Query, tôi đã giới thiệu với các bạn về Power Query. Tiếp theo, tôi sẽ nói về cách tích hợp thêm data từ các nơi khác vào dữ liệu có sẵn. Bạn có thể load data vào Power Query để định dạng và xem data với các bước như sau:

Bước 1: Chọn From File / From Folder hoặc nơi lưu data cần thêm vào.

Bước 2: Nhấn Browse, sau đó chọn thư mục chứa data. Nhấn OK.

Bước 3: Power Query sẽ hiển thị màn hình Query Editor, show tất cả file có trong thư mục bạn vừa chọn. Nhấn vào mũi tên bên góc phải Content để load tất cả các file.

Bước 4: Đặt tên Query ở phần Query Settings, nằm bên góc phải màn hình. Việc đặt tên này sẽ giúp bạn dễ dàng khi sử dụng câu query với một data source khác, hoặc khi muốn chia sẻ câu query với người khác.

Bước 5: Để filter data, bạn bỏ dấu check ô Load to worksheetLoad to Data Model trong phần Load Settings.

Bước 6: Click chuột phải vào Binary, chọn Drill Down hoặc nhấn vào Binary để xem chi tiết từng file.

Bước 7: Excel hiển thị tên worksheet và data trong worksheet. Nếu data là table, bạn có thể click vào table để xem data có trong worksheet này.

Bước 8: Sau khi load data, bạn sẽ thấy dòng đầu tiên của workbook không phải là headers. Nhấn Use First Row As Header trên thanh ribbon để set lại header.

Bước 9: Sau khi hoàn tất, nhấn Apply & Close.

Phần Workbook Queries cho bạn biết các câu query có thể sử dụng được. Ở phần Load Settings của Query Editor, nếu bạn bỏ tất cả các dấu check thì câu query của bạn có status là Load is disabled.

MERGE DATA

Sau khi có Labour Resource data và Ministers data, bạn có thể merge 2 data này lại với nhau. Để làm được điều này, bạn sử dụng Power Query để merge data với các bước như sau:

Bước 1: Chọn thẻ Power Query trên thanh riboon.

Bước 2: Nhấn Merge.

Bước 3: Chọn table để merge. Power Query sẽ lấy table từ phần query có trong Workbook Queries.

Bước 4: Chọn column matching từ 2 tables.

Bước 5: Nhấn OK và chọn độ bảo mật cho từng data. Sau đó nhấn Save.

Bước 6: Đổi tên Merge1 thành Ministers – Labour Resource.

Bước 7: Remove để bỏ các column nào bạn không cần sử dụng.

Bước 8: Nhấn vào mũi tên bên phải NewColumn header, tất cả columns từ Labour Resource Lists sẽ xuất hiện. Sau đó, check chọn column cần sử dụng và nhấn OK.

Bước 9: Nhấn Apply & Close và kiểm tra kết quả được merge từ 2 bảng.

Ở bài tiếp theo, tôi sẽ nói thêm về cách mở rộng phần data bằng Power Query. Bạn có góp ý gì về thêm data bằng cách sử dụng Power Query hay bạn thường sử dụng cách nào để thêm data trong Excel?

Gửi bình luận tại đây