Làm quen với Power Query

Power Query là một client tool giúp bạn khai phá và kết nối data từ public và data source của công ty. Công cụ này bao gồm tính năng tìm kiếm data mới, cũng như tính năng dễ dàng transform và merge data từ nhiều data source nhờ vậy bạn có thể phân tích data trên Excel.

Để làm quen với Power Query, bạn làm các bước như sau:

Bước 1: Download Power Query.

Bước 2: Nếu cài đặt Power Query xuất hiện thông báo yêu cầu .NET Framework 3.5 SP1, bạn vào Control Panel / Program / Turn windows features on or off.

  • Check .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0), sau đó nhấn OK.

Bước 4: Mở Excel kiểm tra kết quả, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm thẻ POWER QUERY ở gần cuối thanh ribbon.

TÌM KIẾM DATA TRÊN CÁC TRANG WEB

Bước 1: Nhấn vào Online Search, Excel sẽ điều hướng đến thẻ SEARCH. Trong thẻ này, bạn nhập từ khóa vào phần Online Search. Kết quả trả về trên trang đầu tiên được tìm kiếm từ Wikipedia.

Bước 2: Rê chuột vào kết quả, thông tin về data source của kết quả sẽ được hiện ra. Từ khóa bạn nhập vào sẽ được highlight.

Bước 3: Nhấn vào Add To Worksheet nằm ở bên dưới của trang pop up để download data về Excel.

Khi load xong data, Excel sẽ tự động mở một worksheet mới chứa data như hình bên dưới.

Từ đây, bạn có thể thêm nhiều data từ các nguồn khác nhau vào worksheet của bạn bằng Power Query. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Power Query để mash-up data.

Gửi bình luận tại đây