Hướng dẫn đăng ký PowerBI trên Office 365

Microsoft Power BI cho Office 365 là một bộ ứng dụng cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu, chia sẻ những khám phá và cộng tác những cách mới trực quan. Microsoft Power BI cho Office 365 cung cấp một dịch vụ tự quản trị doanh nghiệp thông minh (Business Intelligence – BI) và mang đến Excel chia sẻ workbook, cộng tác trực tuyến, và cơ sở hạ tầng CNTT với nhau thành một cung cấp toàn diện.

Để đăng ký Power BI, bạn làm các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang power BI và nhấn Sign in nếu bạn đã có tài khoản Office 365, sau khi đăng nhập nhấn vào FREE TRIAL để đăng ký dùng thử Power BI.

Bước 2: Sau khi hệ thống thông báo có add Power BI vào Office 365 hay không, bạn nhấn vào Yes, add it to my account.

  • Nếu bạn chưa có tài khoản Office 365, Nhập các thông tin để đăng ký Office 365 và Power BI.

Bước 3: Nhấn create my account.

Bước 4: Sau khi tạo thành công hoặc add Power BI vào Office 365, bạn nhấn try now trong thông báo confirm của office 365.

Bước 5: Nhấn continue trong màn hình order receipt.

Bước 6: Kiểm tra trạng thái Power BI trong Office 365 trong trang Office 365 admin center.

Bước 7: Download các add-in cho Excel:

Như vậy đã hoàn tất tạo môi trường cơ bản cho PowerBI, đón đọc các bài viết tiếp theo về PowerBI tại Office365vn.net.

Gửi bình luận tại đây