Hướng dẫn đưa Media lên Sharepoint Online

Khi bạn muốn thêm vào một đoạn video giới thiệu trang SharePoint của mình, bạn có thể sử dụng Media Player app. Để thêm Media Player app vào trang SharePoint, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở trang SharePoint, vào trang home.

Bước 2: Nhấn vào thẻ Page, và nhấn Edit, sau đó chọn thẻ Insert.

Bước 3: Chọn vị trí đặt app trên trang SharePoint và nhấn Insert.

Bước 4: Nhấn Web Part .

Bước 5: Chọn categories Media and Content, sau đó chọn Media Web Part, và nhấn Add.

Bước 6: Chọn vào Media Player vừa được thêm vào, rồi chọn thẻ MEDIA.

Bước 7: Chọn Change Media và chọn nơi lưu giữ video. Sau đó nhấn Browse, chọn tập tin upload.

Bước 8: Nhấn OK.

Bước 9: Sau khi add thành công, chọn thẻ Page và nhấn Save để lưu lại.

Gửi bình luận tại đây