Hướng dẫn xóa Project an toàn trên Project Online

Project Online là một công cụ rất hữu dụng trong việc lên kế hoạch, lập lịch, quản lý thời gian, tiến độ, quản lý tài nguyên, nhân công,… Tuy nhiên việc thao tác trên Project Online có một số thay đổi so với các bản Project Professional. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những tính năng cũng như thao tác chuẩn trên Project Online nhằm giúp các bạn quản lý Project một cách hiệu quả nhất.

Hướng dẫn xóa Project một cách an toàn trên Project Online

1. Đầu tiên truy cập vào màn hình chính của Project như sau:

2. Chọn PWA Settings:

3. Tại Queue and Database Admnistration, chọn Delete Enterprise Objects

4. Tại đây, đầu tiên chọn đúng tên Project (3) phần cần xóa là Project (1):

(2): Chọn Delete draft and publised projects & Delete the connected Sharepoint sites: xóa tất cả thông tin về dự án.

Lưu ý: Nếu không chọn Delete the connected Sharepoint sites, bạn phải tránh tạo các dự án sau trùng tên với dự án đang xóa. Nếu chọn trùng tên, hệ thống sẽ báo lỗi ngay khi thực hiện tiến trình publish site.

5. Hệ thống sẽ đưa dự án cần xóa vào hàng đợi và đặt lịch xóa. Đối với các dự án lớn, phức tạp thì thời gian xóa sẽ lâu hơn.

Gửi bình luận tại đây