Sử dụng tính năng In-Place eDiscovery and Hold

In-Place eDiscovery and Hold là một tính năng rất hay và mạnh hỗ trợ người quản trị có thể thực hiện trực tiếp hoặc dễ dàng ủy quyền việc tìm kiếm và lưu giữ tất cả những email thông qua việc tùy biến linh hoạt bộ lọc sẵn có phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra hệ thống. Việc thực hiện tính năng này trên Exchange Server 2013 và Exchange Online không khác biệt nhiều, thậm chí việc thực hiện trên Office 365 nhanh hơn và đặc biệt tối ưu khi áp dụng cho cả Sharepoint Online.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn một vài thao tác cơ bản và cần thiết để các bạn nắm được nguyên tắc hoạt động của In-Place eDiscovery and Hold. Tôi sẽ thực hiện việc ủy quyền tìm kiếm những email bị xóa hoàn toàn khỏi mailbox (xem lại bài: Phục hồi email bị xóa trên Office 365 – Hướng dẫn chi tiết cách phục hồi email bị xóa trên Office 365 – phần nâng cao – tính năng in-place eDiscovery & hold)

Bước 1: Truy cập vào permission, chọn Discovery Management:

Bước 2: Chọn Mailobx Import Export:

Bước 3: Chọn user bạn muốn ủy quyền thực hiện việc tìm kiếm, truy vấn email:

Bước 4: nhập tên sao cho ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với mục tiêu muốn thực hiện, trong trường hợp này tôi muốn tìm kiếm những email đã bị xóa khỏi thư mục purge:

Bước 5: Chọn mailbox bạn muốn tìm kiếm thông tin:

Bước 6: Tại đây, Office 365 cho phép bạn tùy biến linh hoạt các tùy chọn hỗ trợ nhanh và chính xác việc tìm kiếm:

Bước 7: Tại đây cho phép xác định thời gian lưu giữ nội dung tìm kiếm, mặc định cho lưu giữ vô thời hạn, bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại số ngày cần lưu giữ tại: Specify number of days….

Bước 8: Sau khi hoàn tất việc cấu hình, chọn Save để lưu phần cấu hình:

 

Gửi bình luận tại đây