Thủ thuật đưa hình ảnh vào chữ ký trên Exchange Online

Hiện tại Exchange Online vẫn chưa hỗ trợ chức năng đưa hình ảnh vào chữ ký nên thường chúng ta chỉ có thể đưa các thông tin dạng text vào phần chữ ký này. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật nhỏ giúp thực hiện được điều trên.

1. Đầu tiên, phải đưa hình ảnh cần thiết lên trạng thái có thể truy cập trực tuyến được, bạn có thể đưa lên SkyDrive hay MySite trên Sharepoint Online cho nhanh. Sau đó copy hình ảnh này:

2. Truy cập vào phần chỉnh sửa chữ ký trên Exchange Online, sử dụng tổ hợp phím tắt: Ctrl-V –> lúc này hình ảnh đã hiển thị được, bạn có thể tùy chỉnh lại kích thước cho hợp lý:

3. Tiếp theo, bạn có thể dễ dàng đưa Hyperlink vào hình ảnh trên bằng cách chọn biểu tượng Insert Hyperlink:

 

4. Nhập địa chỉ muốn truy vấn đến như sau:

5. Chọn vào check box: Automatically… để đính kèm chữ ký mỗi khi gửi mail; chọn Save để lưu lại những thay đổi.

6. Từ thời điểm này, khi soạn email bạn sẽ thấy luôn hiển thị chữ ký kèm hình ảnh đã tạo ở trên:

Gửi bình luận tại đây