Phục hồi email bị xóa trên Office 365 – Hướng dẫn chi tiết cách phục hồi email bị xóa trên Office 365 – phần nâng cao – tính năng in-place eDiscovery & hold

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn Phục hồi email bị xóa trên Office 365:

Phần cơ bản (part 1)

Phần cơ bản (part 2)

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phục hồi email trong trường hợp phức tạp hơn – xóa luôn email trong thư mục Purge – như bài trước tôi đã trình bày. Trong trường này này, người dùng không thể chủ động lấy lại email đã xóa mà cần có sự hỗ trợ từ người quản trị hệ thống Office 365 thông qua 3 giải pháp sau:

1. Dùng tính năng in-place eDiscovery & hold (Xem hướng dẫn cách cấu hình tính năng này)

2. Dùng tập lệnh PowerShell

3. Dùng công cụ MFCMAPI

Đối với giải pháp 1 – dùng tính năng in-place eDiscovery & hold – đây là một tính năng rất hay trên Office 365 giúp chúng ta truy xuất, tìm kiếm được những email đã xóa ngay cả trong thư mục Purge. Kịch bản đặt ra như sau: chúng ta sẽ tận dụng tính năng hữu ích này để truy tìm email đã bị xóa, sau đó sẽ thực hiện việc lấy lại nội dung email đã xóa, thậm chí có thể xuất báo cáo những thông tin cần thiết.

Đầu tiên, thực hiện việc cấu hình in-place eDiscovery & hold truy tìm những email có từ "MEETING" (giả sử những email đã bị xóa khỏi thư mục Purge)

Sau đó thực hiện việc tìm kiếm, kết quả sẽ được trả về email của người quản trị như sau:

Từ kết quả trả về thành công như trên, tiếp tục truy vấn vào thư mục Discovery Search Mailbox:

Để lấy lại nội dung email trên, chúng ta chỉ việc Move email vào inbox. Kết quả như sau:

Office 365 cũng hỗ trợ xem lại báo cáo chi tiết trên file excel như sau:

 

Gửi bình luận tại đây