Hướng dẫn thay đổi tên truy cập & địa chỉ email trên Office 365

Thường thì các Công ty đều quy định quy ước đặt tên người dùng cho các dịch vụ như email, cổng thông tin sharepoint, dịch vụ hội thoại Lync,… như:

– Ten.Ho@domain.com. VD: tung.pham@office365vn.net

-TenHo@domain.com VD: tungpham@office365vn.net

-Ten.kytudaucuaho,tendem@domain.com VD: tungpt@office365vn.net

– …

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng vì lý do gì đó cần thay đổi quy ước đặt tên này: thay đổi chính sách CNTT, thậm chí có những trường hợp đặc biệt cần thay theo định dạng tên khác đi để tránh khách hàng hiểu nhầm tên email thành những cái tên nghe 'không hợp lý cho lắm'.

Trong VD này tôi sẽ thay đổi địa chỉ tungpham@office365vn.net thành tung.pham@office365vn.net

Đăng nhập vào Portal Office 365, chọn Users & Groups

Chọn tài khoản cần thay đổi:

Tại mục Detail, sửa trực tiếp thông tin như hình sau:

Chọn More -> Edit Exchange properties:

Tại mục General, thông tin email cũ thể hiện tại đây. Bạn không thể thay đổi trực tiếp từ đây:

Chọn mục Email address, tại đây bạn có thể tạo mới thông tin và xóa thông tin cũ như hình sau:

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, chọn Save để lưu lại tất cả thay đổi. Office365 sẽ tự động xuất hiện thông báo sẽ cập nhật trong vòng 24 giờ.

Như vậy đã hoàn tất quá trình thay đổi tên truy cập & địa chỉ email, bạn đã có thể giao dịch với khách hàng thông qua email mới.

Lưu ý: việc thay đổi địa chỉ trên không ảnh hưởng đến các email giao dịch đã có!

Gửi bình luận tại đây