Phục hồi email bị xóa trên Office 365 – phần cơ bản (part 2)

Trong bài trước tôi đã hướng dẫn cách phục hồi email đã xóa nhưng vẫn tồn tại trong thư mục Deleted.

Bài này, chúng ta tiếp tục với Trường hợp 2: Xóa hẳn email trong thư mục Deleted

Thực hiện lại các thao tác như bài trước, đến bước sau:

Sau khi xóa, email này chuyển vào thư mục Deleted:

Nhấn phải chuột lên email này, tiếp tục chọn Delete..

Chọn OK để xác nhận cảnh báo xóa vĩnh viễn:

Lúc này người dùng sẽ không còn thấy được email vừa xóa. Về mặt cấu trúc email vừa xóa sẽ chuyển vào thư mục Purge trong vòng 14 ngày (tôi sẽ hướng dẫn tùy biến phần này trong bài sau). Để có thể phục hồi email trên, thực hiện theo các bước sau:

Nhấn chuột phải lên thư mục Deleted, chọn recover deleted items

Bingo, tại đây sẽ xuất hiện email bạn vừa xóa ở trên. Muốn phục hồi email trên chỉ cần chọn recover

Và kết quả cuối cùng email đã được phục hồi như ban đầu:

Kịch bản tiếp theo, nếu chúng ta lại tiếp tục 'lỡ tay' chọn Purge thay vì chọn Recover và email giờ đây đã không còn tồn tại trong thư mục Purge nữa:

Với 1 lời cảnh báo cực kì  'nặng ký' dạng "You won't be able to recover them"  thì câu hỏi đặt ra làm thế nào để phục hồi được những email này.

Điều này vẫn hoàn toàn thực hiện được, đón đọc những bài viết tiếp theo trên Office365vn.net!

 

Gửi bình luận tại đây