Phục hồi email bị xóa trên Office 365 – phần cơ bản (part 1)

Trong quá trình sử dụng email trên Office 365, có đôi lúc chúng ta xóa nhầm những email quan trọng. Việc phục hồi lại những email này rất cần thiết, nhất là những email của đối tác quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy việc thực hiện phục hồi những email quan trọng này trên Office 365 như thế nào? Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách cơ bản phục hồi email trong những trường hợp sau:

1. Xóa email nhưng email vẫn trong thư mục Deleted

2. Xóa hẳn email trong thư mục Deleted

Về nguyên tắc, các email khi bị xóa vẫn sẽ tồn tại trong thư mục Deleted 30 ngày (hoàn toàn có thể thay đổi được thông số này, tôi sẽ hướng dẫn trong bài sau) và những email bị xóa hẳn khỏi thư mục Deleted thì như thế nào? Thực chất những email này vẫn tồn tại thêm 14 ngày (cũng có thể thay đổi thông số này).

Cách thực hiện phục hồi như sau:

Trường hợp 1: Xóa email nhưng email vẫn trong thư mục Deleted

VD: tôi có email Meeting Online với Thuận Nguyễn hiện tại trong thư mục Inbox như sau:

Sau khi xóa, email này chuyển vào thư mục Deleted:

Để phục hồi, nhấn phải chuột lên email này chọn Move -> Inbox:

Kết quả email đã được phục hồi như cũ:

Xem tiếp hướng dẫn phục hồi cho Trường hợp 2 tại đây!

 

Gửi bình luận tại đây