Quản trị SharePoint Online với SharePoint Online Management Shell

Thông thường bạn quản trị SharePoint Online thông qua trang Central Administration. Tuy nhiên đối với một số tác vụ bạn không thể thực hiện được qua giao diện đồ họa hoặc tốn nhiều thời gian để hoàn thành. Để giải quyết một số thách thức, Microsoft cung cấp công cụ SharePoint Online Management Shell giúp bạn nhanh chóng thao tác trên SharePoint Online.

Download ứng dụng cần thiết sau

Thực hiện cài đặt các ứng dụng như bạn cài đặt các phần mềm thông thường. Sau khi cài đặt, bạn mở SharePoint Online Management Shell và nhớ lưu ý phải chạy dưới quyền admin (Click chuột phải và chọn Run as Administrator), chạy dòng lệnh sau để thực hiện kết nối vào SharePoint Online của bạn:

[powershell]Connect-SPOService -Url https://tsoldier-admin.sharepoint.com -Credential thuan@tsoldier.onmicrosoft.com[/powershell]

https://tsoldier-admin.sharepoint.com là đường dẫn trang quản trị SharePoint Online

thuan@tsoldier.onmicrosoft.com là tài khoản có quyền quản trị SharePoint Online

Sau khi chạy, một cửa sổ hiển thị yêu cầu bạn nhập mật khẩu cho tài khoản đã khai báo ở trên.

Sau khi hoàn tất kết nối, bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng lệnh Get-SPOUser cho phép bạn kiểm tra các tài khoản đang được sử dụng cho một SharePoint site.

[powershell]Get-SPOUser[/powershell]

Sau đó nhập tên SharePoint site bạn cần kiểm tra.

spmangt1

Đón đọc các bài viết về sử dụng SharePoint Online Management Shell để quản lý SharePoint Online tại Office365vn.net

Gửi bình luận tại đây