Hướng dẫn cập nhật toàn diện các ứng dụng Office 365

Một trong những khó khăn khi sử dụng Office 365 trên các ứng dụng được cài đặt trên Desktop hay Laptop là tính tương thích, đôi khi việc này gây cản trở một số tính năng có sẵn trên Office 365. Để tránh việc cập nhật thủ công các ứng dụng trên Desktop hay Laptop, Office 365 đã hỗ trợ một công cụ rất tiện dụng trong việc cập nhật này. Chỉ cần một vài thao tác, Office 365 sẽ tự động thực hiện hết những thao tác còn lại.

Để sử dụng công cụ này, trước hết login vào Office 365. Chọn mục Download the latest version of Office

Bước tiếp theo quan trọng phải chọn đúng phiên bản đang sử dụng là 32bit hay 64bit, sau đó chọn install:

Office 365 sẽ thực hiện các việc tiếp theo, trước hết là thu thập thông tin ứng dụng -> quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian, tùy theo số ứng dụng Office bạn đang sử dụng:

Sau khi cập nhật đầy đủ, bạn nhận được thông báo sau:

Hoàn tất quá trình cập nhật!

Gửi bình luận tại đây