Microsoft đã cập nhật giá PowerBI cho các gói Office 365

Theo thông tin từ Microsoft, họ đã chính thức cập nhật lại bảng giá tích hợp PowerBI cho các gói Office 365. Đáng chú ý giá đã giảm cho gói E1/E3 từ 33$user/month còn 20$/user/month hay 396$/year còn 240$/year.

Tham khảo chi tiết tại link sau: Power BI for Office 365.

Gửi bình luận tại đây