Chuyển đổi tài khoản Office 365 trên Project Pro 2013

Việc chuyển đổi tài khoản này rất tiện lợi trong việc đưa Project Plan lên Office 365, ngoài ra việc chuyển đổi này cũng giúp người dùng tận dụng được các tính năng cộng tác như Sharepoint Online, Lync Online trên bộ Office 365.

Để thực hiện việc chuyển đổi, đầu tiên mở ứng dụng Microsoft Project Pro 2013:

Mở tab File, chọn Account:

Chọn Switch Account:

Đăng nhập bằng tài khoản được tạo trên Office 365, hệ thống sẽ tự động kết nối để kiểm tra tài khoản:

 

Sau khi xác thực tài khoản tồn tại, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để hoàn tất quá trình chuyển đổi:

Project Pro đã chuyển sang tài khoản mới vừa thiết lập!

Gửi bình luận tại đây