Phân loại các gói Office 365

Microsoft Office 365 chia ra nhiều gói nhằm đáp ứng đầy đủ quy mô cũng như nhu cầu của các tổ chức. Bảng dưới đây liệt kê các gói Office 365 bạn cần biết trước khi quyết định chọn triển khai Office 365 cho tổ chức của bạn.

Office 365 Service family Plan
Small Business (Tối đa 25 tài khoản) Office 365 Small Business
Office 365 Small Business Premium
Midsize (Tối đa 300 tài khoản) Office 365 Midsize Business
Enterprise (Hơn 250 tài khoản) Office 365 Enterprise E1
Office 365 Education A2
Office 365 Government G1
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Education A3
Office 365 Government G3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Education A4
Office 365 Government G4
Office 365 Enterprise K1
Office 365 Government K1

Gửi bình luận tại đây