Di chuyển On-premises Exchange 2007 qua Office 365

Microsoft giới thiệu mô hình migration mới với tên gọi cutover Exchange migration cho phép các tổ chức di chuyển (migration) hệ thống on-premises Exchange lên Office 365 dễ dàng hơn. Bằng các bước thiết lập tại migration dashboard trong Exchange Administration Center (EA) hoặc sử dụng Exchange Management Shell, bạn có thể migrate tất cả các mailbox và dữ liệu mailbox trong một lượt (migration batch)

Bước 1: Lên kế hoạch

Trước tiên thực hiện migration, bạn cần xem các thông tin cũng như hướng dẫn của Microsoft từ trang web Exchange Deployment Assistant. Lựa chọn Cloud Only.

cloud-only-office365Microsoft yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cơ bản. Bạn cần trả lời các câu hỏi tuỳ thuộc vào môi trường hiện tại của bạn. Click Next. Nếu số lượng mailbox của bạn lớn hơn 2000, bạn cần xây dựng mô hình hybrid. Sau khi trả lời hết các câu hỏi Microsoft sẽ cung cấp cho bạn một bài viết hướng dẫn từng bước thực hiện.

Bước 2: Kiểm tra hệ thống

Dựa trên hướng dẫn từ Exchange Deployment Assitant, hệ thống Exchange 2007 của bạn cần hỗ trợ tính năng Outlook Anywhere (RPC over HTTP) và Autodiscover. Mở Microsoft Remote Connectivity Analyzer để bắt đầu xác nhận và kiểm tra hệ thống. Chọn Outlook Anywhere (RPC over HTTP). Click Next sau đó nhập các thông tin yêu cầu. Nhập Verification code và click Perform Test để kiểm tra.

Bước 3: Cấu hình Cutover Migation

Đăng nhập vào Office 365 với quyền quản trị. Mở trang Exchange Admin Center

5706.E365a.png-480x0

Click migration.

4428.E365b.png-480x0

Click biểu tượng dấu cộng (+) và chọn Migrate to Exchange Online.

3240.E365c.png-550x0

Chọn Cutover migration (hỗ trợ bởi Exchange Server 2003 hoặc các phiên bản mới hơn).

3240.E365c.png-550x0

Click Next. Đăng nhập tài khoản có quyền truy cập vào tất cả các mailbox. Click Next.

1754.E365e.png-480x0

Nếu bạn cấu hình chính xác, Autodiscover sẽ nhận diện ra hệ thống Exchange và thông tin RPC Proxy Server của bạn.

1754.E365e.png-480x0

Đặt tên cho migration batch.

3833.E365g.png-480x0

Chọn tài khoản bạn cần nhận thông tin sau khi hoàn tất migration. Click New.

0830.E365h.png-480x0

Migration batch đã được tạo. Bạn sẽ thấy trạng thái của migration batch là syncing.

8713.E365i.png-480x0

Bạn có thể xem các thông tin tại View Details bên dưới Mailbox Status.

0842.E365j.png-480x0

Hoàn tất.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây