Hướng dẫn cài đặt Lync từ Office 365

Nếu bạn đã đăng ký sử dụng Lync Online trong gói Office 365, người dùng của bạn có thể cài đặt Lync trên máy tính cá nhân của họ. Để cài đặt Lync, đăng nhập vào Office 365 tại đường dẫn https://login.microsoftonline.com.

Chọn Office 365 Settings

 

lync-office365-installation

Click Software > Lync

lync-office365-installation1

Office 365 sẽ tự động kết nối đến máy tính của bạn, đồng thời yêu cầu bạn tải dịch vụ Lync để tiến hành cài đặt.

Lync Online1

Gửi bình luận tại đây