Kiểm tra trạng thái các dịch vụ trên Office 365 trên Windows Phone

Để giúp các quản trị viên Office 365 quản lý tốt hơn các dịch vụ, Microsoft vừa mới tung ra ứng dụng Office 365 Admin. Ứng dụng cho phép các quản trị viên có thể kiểm tra trạng thái các dịch vụ như SharePoint Online, Exchange Online, Lync Online. Để sử dụng ứng dụng Office 365 Admin, bạn cần phải có quyền quản trị.Hiện tại ứng dụng không hỗ trợ cơ chế chứng thực Windows Azure Active Directory Multi-Factor.

office365-admin-app

Xem và tải ứng dụng tại http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/office-365-admin/76f9b288-37bc-4d75-8164-16d1df0447a2

Đón đọc các thủ thuật về Office 365 tại Office365vn.net trong thời gian tới.

Gửi bình luận tại đây