Kiểm tra các thiết bị di động sử dụng Office 365 Exchange

Office 365 cho phép bạn kiểm tra các thiết bị di động mà người dùng sử dụng để truy cập vào Exchange Online. Để thực hiện, đăng nhập vào Office 365 với quyền quản trị. Click Admin > Exchange trên thanh công cụ.

mobile-devices-office365-1

Ở giao diện quản trị Exchange online, click recipients. Tại tab mailbox chọn tài khoản người dùng bạn muốn xem. Click View details bên dưới Mobile Devices bên trái.

mobile-devices-office365-2

Tại cửa sổ Mobile Device Details, bạn có thể xem các thiết bị di động mà người dùng đã sử dụng để thiết lập và truy cập vào email của họ.

mobile-devices-office365-3

Bạn có thể click vào từng thiết bị để xem chi tiết bằng cách chọn một thiết bị và click vào biểu tượng cây viết để xem chi tiết.

mobile-devices-office365-4Đón đọc các thủ thuật về Office 365 tại Office365vn.net trong thời gian tới.

Gửi bình luận tại đây