Hướng dẫn tạo trang Team site đơn giản trên SharePoint Online

Team Site là nơi để các nhóm trong tổ chức bạn có thể chia sẻ thông tin, văn bản và làm việc cùng nhau. Đây là template phổ biến nhất mà bất kì tổ chức nào cũng xài trên SharePoint Online.

Để tạo một Team site đơn giản trong Office 365, trước tiên bạn cần truy cập vào trang quản trị Office 365: https://portal.microsoftonline.com/admin/default.aspx.

Chọn danh sách trong Admin và chọn SharePoint.

teamsite-office365-1
Tại trang SharePoint Administration Center, chọn Site Contents – nằm ở góc trái màn hình. Trong thẻ Site Collections, chọn New, sau đó chọn Private Site Collection.

teamsite-office365-2

Hộp thoại ‘new site collection’, nhập tiêu đề và địa chỉ trang web, chọn mẫu (ở đây tôi chọn mẫu Developer site), cài đặt thời gian, chọn account của bạn làm Administrator, nhập dung lượng vùng nhớ và số lượng server resource. Nhấn OK

teamsite-office365-3

Sau khi nhấn ok, sẽ mất vài phút để Office 365 tạo một site mới sử dụng mẫu Developer Site. Sau khi xong, nhấn vào link để chuyển hướng đến site mới mà bạn vừa tạo ra.

Gửi bình luận tại đây