Chỉnh sử public website trong Office 365

Public website thông thường là trang web mà bạn đưa ra bên ngoài, chia sẻ các thông tin về tổ chức, về sản phẩm đến các đối tác khách hàng. Nếu bạn vừa mới nâng cấp lên phiên bản Office 365 mới, bạn có thể khó khăn trong viêc sửa public website.

Để sửa public website, bạn đăng nhập vào Office 365, tại thanh công cụ phía trên, click Sites > Public site. Office 365 yêu cầu bạn đăng nhập lại một lần nữa.

public-site

Click SITE để that đổi giro diện website, tiêu đề trang web hoặc click PAGE để tuỳ biến các trang của public website.

public-site1

Nếu bạn không thấy BROWSE, PAGE, SITE, bạn có thể thêm /pages vào đường dẫn của public website.

public-site3

Đón đọc các thủ thuật về Office 365 tại Office365vn.net trong thời gian tới.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây