Kích hoạt Office 365 Rights Management

Microsoft tích hợp Windows Azure AD Rights Management vào Office 365 nhằm nâng cao tính an toàn trong việc trao đổi thông tin trong môi trường cộng tác. Windows Azure AD Rights Management cung cấp các tính năng bảo mật những thông tin nhạy cảm trên Microsoft Office Word, Excel hoặc các dịch vụ khác như email. Các thông tin sẽ được mã hóa trước khi được chia sẻ hoặc gửi đến người khác ngoài công ty. Windows Azure AD Rights Management cho phép hoặc ngăn chặn xem, in hoặc sao chép các văn bản Microsoft Office hoặc email.

Bài viết hướng dẫn bạn kích hoạt tính năng Rights Management đã mô tả trên. Office 365 Rights Management chỉ có trên các gói Office 365 Enterprise.

Đăng nhập vào trang quản trị Office 365. Click service setting ở khung bên trái.

office365-rights-management1Click Manage. Tại trang rights management, Office 365 cho bạn biết hiện tại bạn chưa kích hoạt chức năng, click activate để kích hoạt.

office365-rights-management2Một popup hiển thị yêu cầu bạn xác nhận lại việc kích hoạt. Click activate

office365-rights-management3

Đợi vài phút để hệ thống Microsoft cloud thiết lập tính năng Rights Management cho gói Office 365 của bạn.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây