Office 365 đã có mặt trên 141 thị trường

Office 365 đang được mở rộng them 17 thị trường và 4 ngôn ngữ mới. Theo thống kê tính đến hiện nay, Office 365 đã có mặt trên 123 thị trường. Ngoài ra Microsoft còn cung cấp gói dùng thử trong 120 ngày đến 18 thị trường. Các gói này có thể được thương mại hóa trong tương lai.

1089_office-365-retail

Những ngôn ngữ mới gồm có Indonesian, Kazakh, Hindi và Hebrew. Số lượng ngôn ngữ được hỗ trợ trên Office 365 tính đến hiện nay là 40 (bao gồm tiếng Anh).

Các thị trường hiện đang được Microsoft cung cấp gói dùng thử gồm cố: Palestinian Territories, Congo (DRC), Tajikistan, Turkmenistan, Botswana, Namibia, Curaçao, Faroe Islands, Monaco, St. Kitts and Nevis, Ethiopia, Uganda, Zambia, Afghanistan, and Tanzania.

Những thị trường mới được Microsoft cung cấp Office 365 gồm có: Bangladesh, Uzbekistan, Vietnam, Lebanon, Jamaica, Bolivia, Brunei, Nicaragua, Honduras, Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Senegal, Côte d’Ivoire, Georgia, Ghana, Mauritius, Iraq, Bermuda, Rwanda, Belize, Cameroon, Moldova, Mongolia, Zimbabwe, Cape Verde, Fiji, Kyrgyzstan, Virgin Islands (U.S.), Bahamas, Cayman Islands, Angola, and Libya.

Xem danh sách đầy đủ các thị trường nơi các công ty, tổ chức có thể mua và sử dung Office 365 tại đây.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây