Xóa một tài khoản trên Office 365

Đôi lúc bạn cần xóa một tài khoản của một ai đó vì họ không còn làm trong tổ chức của bạn. Xóa tài khoản giúp bạn tiết kiệm được chi phí mỗi tháng tùy theo số lượng người dùng. Trước khi bắt đầu, bạn cần tài khoản quản trị có quyền hạn trên trang quản trị Office 365. Mở trình duyệt vào gõ đường dẫn https://portal.microsoftonline.com. Đăng nhập vào trang quản trị Office 365 để bắt đầu tạo xóa một tài khoản.

Click users and groups bên trái. Tại active users tab, chọn tài khoản cần xóa

delete-user-office365

Office 365 yêu cầu bạn xác nhận việc xóa tài khoản. Khi bạn xóa một tài khoản, dữ liệu thông tin tài khoản sẽ bị xóa. Ngoài ra, license cho tài khoản cũng không còn hiệu lực. Điều này đồng nghĩa bạn có thể sử dụng license này cho tài khoản khác. Bạn có thể khôi phục lại dữ liệu và thông tin của tài khoản trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.

Click Yes để Office 365 tiến hành xóa tài khoản.

Để kiểm tra những tài khoản đã bị xóa, click tab deleted users.

delete-user-office365-1Đón đọc những bài viết thủ thuật Office 365 trong thới gian tới.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây