Các thao tác đơn giản sử dụng Yammer

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác đơn giản như chia sẻ dữ liệu, trao đổi và nhận các thông tin cập nhật từ Yammer.

Đăng tải tài liệu lên Yammer từ OneDrive hoặc library khác

  1. Đăng nhập vào Office 365
  2. Ở trang Home, chọn OneDrive, hoặc library nào chứa tài liệu bạn muốn đăng lên.
  3. Chọn vào dấu () bên cạnh tài liệu bạn muốn đăng và chọn Post.

  1. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Yammer công ty bạn, bạn sẽ thấy phần thông tin tương tự như hình bên dưới.

  1. Nhập thêm người bạn hoặc nhóm muốn thông báo về tài liệu này trong khung “Add people to notify”.

  1. Nhấn Post.

Tài liệu sẽ được đăng lên và cập nhập đến nhóm mà bạn đã chọn, và những ai bạn nhập tên vào sẽ nhận được thông báo về tài liệu được đăng lên.

Gửi bình luận tại đây