Hướng dẫn khai thác Flow với Project Online

Trong bài này, tôi sẽ tập trung nói về việc khai thác ứng dụng Flow chung với Project Online. Các bạn có thể tham khảo lại bài viết giới thiệu về Microsoft Flow tại đây: http://office365vn.net/?p=957
Hiện tại, Flow đã có thể tương tác với các ứng dụng khác của MS. Ngoài ra còn mở rộng ra các ứng dụng khác như: Twitter, Dropbox, MailChimp, Google Drive, Slack, Trello,.. Do đó, Project Online cũng không phải ngoại lệ.
Để thấy được khả năng làm việc cộng tác mạnh mẽ, trong VD sau tôi sẽ giả lập khi tạo mới 1 tài nguyên trên Project Online thì hệ thống sẽ tự động tạo thông báo trên Yammer.
– Đầu tiên, bạn truy cập vào Flow -> tạo flow mới bằng cách chọn “Create from blank”

 

– Trong khung cửa sổ truy vấn ứng dụng sẽ có rất nhiều ứng dụng có thể tương tác đã nêu ở trên, ở đây do tập trung vào Project Online nên tôi chọn như sau:

 

– Tới đây, bạn sẽ nhập đường dẫn Project Online vào. Lưu ý: Flow cho phép tùy biến rất nhiều thao tác (action) và các điều kiện (condition), bạn có thể tạo lồng nhiều điều kiện với nhau

– Do cần thể hiện thông báo trên Yammer nên phần này tôi chọn thông tin như sau:

 

– Nhập liệu thông tin thể hiện thông báo, trong này có rất nhiều trường thông tin để bạn thêm vào thông báo:

 

– Sau khi hoàn tất thiết lập, bạn đặt tên cho Flow -> Done

 

– Giờ tôi giả lập tạo 1 tài nguyên với thông tin như sau:

 

– Chờ một chút, kiểm tra trên Yammer bạn sẽ thấy kết quả tạo thông báo thành công như sau:

 

 

 

Gửi bình luận tại đây