Các thao tác đơn giản trong CRM – Phần 1

XEM VÀ SẮP XẾP RECORD TRONG DANH SÁCH

Khi bạn chọn account, contact, lead, opportunity, … bạn sẽ thấy một danh sách record của khách hàng của các loại record này. Bạn có thể trích lọc danh sách để chỉ xem những record mình quan tâm, ví dụ như danh sách các account đang active, hoặc chỉ xem những contact bạn đang theo dõi.

  • Chọn mũi tên xuống bên cạnh tên danh sách để xem các view khác. (Bạn có thể thấy các nhóm nhỏ của record, phụ thuộc vào view bạn chọn) Chọn một column để sắp xếp.

SỬ DỤNG THANH TÌM KIẾM NHANH

Bạn muốn tìm kiếm và mở record một cách nhanh chóng? Hãy sử dụng khung tìm kiếm ở trên cùng màn hình để tìm kiếm điều bạn đang quan tâm.

  1. Nhập nội dung cần tìm, và sau đó chọn nút Search. Sử dụng dấu sao (*) nếu bạn muốn bao gồm một ký tự wildcard.

  1. Trong danh sách kết quả (được nhóm lại theo loại record), chọn một record để mở. Nếu có hơn nhiều kết quả trùng khớp, trỏ vào một trong dãy danh sách để thấy thanh cuộn để di chuyển lên xuống và xem được nhiều record hơn.

Nếu bạn chỉ muốn thấy kết quả trùng khớp với một loại record nhất định, chọn một loại trong danh sách Filter With.

QUAY LẠI MÀN HÌNH VIEW GẦN ĐÂY

Có 2 cách nhanh chóng để quay về account, contact, hoặc những mục khác bạn làm gần đây.

  • Chọn Recently Viewed Items trên thanh điều hướng.
  • Ghim khách hàng bạn sử dụng nhiều để giữ họ luôn ở trên cùng danh sách.

Gửi bình luận tại đây