Hội thảo về PowerBI do cộng đồng SharePoint Việt Nam tổ chức

Vào ngày 12/05/2016 cộng đồng SharePoint Việt Nam đã phối hợp cùng công ty NIFTIT tổ chức hội thảo chuyên đề về PowerBI. Tại hội nghị, ông Scott Sugar – chuyên gia kĩ thuật của tập đoàn ProserveIT đã giới thiệu và trình bày tổng quát về tính năng của PowerBI thông qua ba công cụ hỗ trợ chính: Desktop, Cloud và API.

Power BI là tập hợp các tính năng và dịch vụ trực tuyến cho phép bạn tìm, trực quan hóa dữ liệu, chia sẻ các khám phá và cộng tác theo những cách thức trực quan mới.

Power BI tập trung vào PowerBI.com, một dịch vụ trực tuyến mà trong đó bạn có thể nhanh chóng tạo bảng điều khiển, chia sẻ báo cáo và kết nối trực tiếp đến (cũng như kết hợp) tất cả mọi dữ liệu quan trọng đối với mình. Power BI cũng giới thiệu Power BI trên Máy tính bàn, một công cụ biên soạn báo cáo chuyên dụng cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu, tạo báo cáo và phần trực quan hoá mạnh mẽ cũng như dễ dàng phát hành lên dịch vụ Power BI. Power BI cũng mở rộng sang tất cả thiết bị di động của bạn.

Đón đọc thêm về PowerBI tại đây http://office365vn.net/?cat=146

Gửi bình luận tại đây