Project Online: Một vài lưu ý trước khi cập nhật tính năng Resource engagement

Trong bài viết trước đây tôi đã trình bày về việc kích hoạt tính năng Resource engagement. Các bạn có thể tham khảo lại link sau: http://office365vn.net/?p=939

Tuy nhiên, có một vài lưu ý như sau:

  • Đối với các PWA site được tạo từ ngày 4/4/2016 trở về sau: tính năng này sẽ tự động được kích hoạt, bạn không cần phải cấu hình gì thêm.
  • Ngược lại, đối với các PWA site được tạo trước thời điểm trên: người quản trị phải tự kích hoạt tính năng này.
  • Trước khi thực hiện việc này, phải đảm bảo kiểm tra lại các nguồn resources, publish lại các resource plan đã tạo từ trước vì một khi đã kích hoạt tính năng này bạn không thể hủy kích hoạt lại được. Và lẽ dĩ nhiên lúc đó bạn sẽ không thể truy vấn lại các resource cũ.
  • Tổng hợp lại các báo cáo mới vì tất cả dữ liệu từ báo cáo từ resource plan cũ sẽ bị xóa. Bạn nên có 2 bộ báo cáo trước và sau thời điểm kích hoạt để đối chiếu, bổ sung thông tin.
  • Kiểm tra, chạy lại số liệu Porfolio analysis.

Khi khởi tạo dự án trên Project Pro, kiểm tra thông tin sau:

 

Gửi bình luận tại đây