Microsoft xây dựng Office 365 Data Center tại Canada

Microsoft vừa thông báo về việc xây dựng và triển khai Office 365 Data Center tại Canada. Việc triển khai Data center này giúp các khách hàng và công ty tại Canada sử dụng Office 365 yên tâm hơn về dữ liệu bảo mật, tính sẵn sàng cũng như yêu cầu tuân thủ về các chính sách bảo mật của chính phủ Canada.

 

Gửi bình luận tại đây