Hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity (Office 365) – Phần 1

Bài viết này chủ yếu tập trung hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

  1. Cấu hình thông tin cơ bản của tổ chức/doanh nghiệp
  2. Cấu hình trang đăng nhập Office 365
  3. Tạo người dùng hàng loạt với CSV
  4. Sử dụng tính năng mail merge để gửi tài khoản cho từng người
  5. Thay đổi tên đăng nhập user
  6. Tạo secondary email cho user.

Ở phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình thông tin cơ bản cho tổ chức.

Bước 1: Đăng nhập vào Office 365 > chọn Admin

Bước 2: Chọn Company Profile

Bước 3: Điền thông tin doanh nghiệp như dưới.

Bước 4: Chỉnh giao diện Navigation Bar, đưa thêm logo và chỉnh màu sắc

Bước 5: Ở thẻ Custom Tile,, thêm các ô ứng dụng trong App Launcher tùy ý. Click vào dấu “+” để thêm 1 ô ứng dụng

Bước 6: Ở thẻ Custom Help Desk, khai báo thông tin phòng ban hỗ trợ người dùng để tiện liên lạc.

Hết phần 1. Đón theo dõi phần 2 tại Office365VN.NET trong thời gian tới.

Gửi bình luận tại đây