Project Online: Trải nghiệm giao diện mới trên Project Detail Pages

Gần đây, Microsoft đã cho ra mắt giao diện mới của Document Library, giao diện mới này không chỉ áp dụng cho các Library trên Sharepoint Online mà còn áp dụng cho Project Online, cụ thể trong bài này tôi sẽ thử nghiệm trên thư viện Project Detail Pages.
Đây là màn hình ban đầu của Project Detail Pages, các bạn sẽ thấy Microsoft gợi ý về việc thử nghiệm giao diện mới. Chọn Check it out để bắt đầu thay đổi:

Giao diện dạng List mặc định

Bạn có thể chuyển sang chế độ giao diện dạng Grid như sau

Với kiểu giao diện này vẫn cho phép lọc, sắp xếp, đổi tên hay thêm cột mới

 

Ngoài ra, có thể xem chi tiết các thuộc tính, các hoạt động chia sẻ, chỉnh sửa gần đây hoặc thiết lập hình thức chia sẻ như sau

Cuối cùng, nếu bạn không ấn tượng với giao diện này thì có thể quay về giao diện cũ bằng cách chọn Return to classic SharePoint như sau

Gửi bình luận tại đây